Masayo Yoshimoto-Hugo

Shiatsu-Praktikerin und Qigong Lehrerin

 

Tel.: 015 777 892 810

 

 

 myoshimoto64@aol.de

 

Shiatsu+Klangschalenmassage

Behandlungsraum

 

Mittenwalderstr. 46

10965 Berlin/ Kreuzberg

U 7 Gneisenaustr